Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 5 listopada 2021 r., znak: PZD.439/224/2021
L. Dz. 1406/11/KK;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.797.2021.2.DL;

- Starostę Świeckiego z dnia 5 listopada 2021 r., znak: BOŚ.673.Ś.2388.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10724_LE201_Swiekatowo_006 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr ewid 317/2 i 337, obręb 0018 Świekatowo, gmina Świekatowo”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa