Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 2 listopada 2021 r., znak: EU.4300.3.26.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.774.2021.2.WP;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/TZ/2021 z dnia 4 listopada
2021 r., znak: ZKPPT.7637.322.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Kociewskiej, na działkach
nr ewid. 124 i 125, obręb 0040 Toruń Miasto”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa