Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji

Termin udostępnienia: 25.11.2021 r. – 9.12.2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się
treść decyzji Nr 86/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.62.2021.AP dot. rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kordeckiego, Plac Poznański - C3_K13K13.1_4.9 - zbiornik retencyjny Nr 9, w Bydgoszczy.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Zygmunt Borkowski