Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., przekazanego pismem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 października 2021 r. (wpływ do tut. organu w dniu 22 października 2021 r.) znak: WAB.II.6740.871.2021.AW Nr wpływu 2591892, decyzją Nr 86/2021 z dnia 25 listopada
2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę obejmujące: „Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kordeckiego, Plac Poznański
- C3_K13K13.1_4.9 - zbiornik retencyjny Nr 9”
, realizowaną na działce o nr ew. 132
obręb 0096 M. Bydgoszcz.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można
zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

PDFZał.: decyzja Nr 86/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. (217,73KB)
 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Zygmunt Borkowski

 

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.62.2021.AP