Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Tucholi z dnia 8 listopada 2021 r., znak: WIIPP.7211.2.153.2021.WZ;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi z dnia 10 listopada 2021 r.;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.790.2021.2.MS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/TZ/2021 z dnia 10 listopada
2021 r., znak: ZKPPT.7637.329.2021;

- Starostę Tucholskiego z dnia 4 listopada 2021 r., znak: BD.674.TUCH.16.2021.MŚ;

 

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN – budowa linii kablowej 15 kV
w celu wykonania połączenia pomiędzy GPZ Tuchola a linią zasilającą miejscowość Lubiewo – obszar terenu zamkniętego PKP, na działce nr ewid. 1504/16, obręb 0001 Tuchola Miasto, gmina Tuchola”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa