Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c
i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) – zwanej dalej specustawą drogową,

 

zawiadamiam,

 

że dnia 22 listopada 2021 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2021 r., znak: WIR.V.7820.17.2020.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem
na 2 części; Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku
od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości
22,4 km, w zakresie węzła Gruczno.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 112 (tel. 52-349-74-19), w dniach pracy Urzędu w godzinach 1000-1400. Treść postanowienia została również zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/7/strona-glowna-bip.html) od dnia 25 listopada 2021 r.

 

Na postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 specustawy drogowej,
w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

 

PDFsprostowanie decyzji 6 2021 (236,88KB)
 

WIR.V.7820.17.2020.AW

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa