Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych - RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczęto stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązywać ma w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Poniżej informujemy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie może mieć miejsce od dnia 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Kujawsko-Pomorskiem Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach załatwiania spraw w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wystąpią, co do zasady cztery z nich:

Niezbędność przetwarzania do celów wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora;
Niezbędność przetwarzania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pan/i stroną;
Pani/a dobrowolna zgoda.

Pani/a dane w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przetwarzane będą wyłącznie
w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/a dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/a strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej – do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.

Administrator danych
 

Administratorem Pani/a danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz.

Inspektorem Ochrony Danych w K-PUW jest Pani Magdalena Hanyżewska, z którą należy bezpośrednio kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adres Administratora, adres e-mail:  lub telefonicznie pod numer 52 349 7239.


Przekazywanie danych

Pani/a dane mogą zostać przekazane innym organom władzy publiczne w ramach wykonywanych przez nas zadań, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, które wymagają przekazywania danych (np. przekazanie danych do MSWiA w związku ze złożeniem wniosku paszportowego). Pani/a dane mogą w rzadkich przypadkach być przekazywane podmiotom przetwarzającym te dane na nasze zlecenie (np. biegły dokonujący wyceny wywłaszczonej nieruchomości dla celów ustalenia odszkodowania).

Pani/a uprawnienia

Zgodnie z RODO ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych może ja Pan/i w każdej chwili wycofać.