Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Jana Siudę, który został przedłożony w dniu 23 lipca 2021 r. (uzup. w dniu 23 sierpnia 2021 r. oraz w dniu 2 listopada 2021 r.), decyzją Nr 53/Tz-K/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę i rozbiórkę dla zadania
pn.: Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu drogowego w ramach zadania: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie
w m. Terespol Pomorski”
, na działkach nr ewid.: 2/1, 2/12 – obręb 0015 Polski Konopat;
1/8 – obręb 0024 Terespol Pomorski; 105/8 – obręb 0011 Kozłowo, gmina Świecie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.6.14.2021.MB