Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(
Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o  wydaniu decyzji nr 1/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork
na odcinku Toruń Wsch. - Chełmża”, km 0,755 do 19,941

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat toruński, miasto Toruń, miasto Chełmża, gmina Łysomice, gmina  Chełmża, na działkach numer ewidencyjny:

  1. Teren objęty inwestycją stanowią nieruchomości ujęte w Tabeli 1.

Lp.

Gmina

Numer działki

Obręb

Właściciel/użytkownik wieczysty

1

2

3

4

5

1

Toruń M.

134

Toruń 49

PKP S.A.

2

Toruń M.

128

Toruń 49

PKP S.A

3

Toruń M.

127

Toruń 49

PKP S.A

4

Toruń M.

135

Toruń 49

PKP S.A

5

Toruń M.

125

Toruń 49

PKP S.A

6

Toruń M.

144/2

Toruń 49

Skarb Państwa

7

Toruń M.

211/2

Toruń 44

PKP S.A

8

Toruń M.

209

Toruń 44

PKP S.A

9

Toruń M.

219

Toruń 44

PKP S.A

10

Toruń M.

136

Toruń 44

PKP S.A

11

Toruń M.

220

Toruń 44

PKP S.A

12

Toruń M.

69

Toruń 44

PKP S.A

13

Toruń M.

165/2

Toruń 44

Skarb Państwa

14

Toruń M.

166/3

Toruń 44

Gmina Miasta Toruń

15

Toruń M.

171/4

Toruń 44

Stowarzyszenie Budowlane

16

Toruń M.

174/1

Toruń 44

Samorząd Woj. Kuj-Pom.

17

Toruń M.

174/2

Toruń 44

Skarb Państwa

18

Toruń M.

68/3

Toruń 44

Skarb Państwa

19

Toruń M.

171/3

Toruń 44

Samorząd Woj. Kuj-Pom.

20

Toruń M.

7/2

Toruń 44

Osoba prywatna.

21

Toruń M.

126

Toruń 40

PKP S.A

22

Toruń M.

125

Toruń 40

PKP S.A

23

Toruń M.

124

Toruń 40

PKP S.A

24

Toruń M.

55

Toruń 40

PKP S.A

25

Toruń M.

54

Toruń 40

PKP S.A

26

Toruń M.

56

Toruń 40

PKP S.A

27

Toruń M.

53

Toruń 40

PKP S.A

28

Toruń M.

18/2

Toruń 40

PKP S.A

29

Toruń M.

3

Toruń 40

PKP S.A

30

Toruń M.

134/1

Toruń 40

Osoba prywatna

31

Toruń M.

127/24

Toruń 40

Rug Rello

32

Toruń M.

208

Toruń 43

PKP S.A

33

Toruń M.

209

Toruń 43

PKP S.A

34

Toruń M.

210

Toruń 43

PKP S.A

35

Toruń M.

212/2

Toruń 43

Gmina Miasta Toruń

36

Łysomice

147/2

0007 Łysomice

PKP S.A

37

Łysomice

283/11

0007 Łysomice

PKP S.A

38

Łysomice

283/3

0007 Łysomice

PKP S.A

39

Łysomice

283/9

0007 Łysomice

PKP S.A

40

Łysomice

283/4

0007 Łysomice

PKP S.A

41

Łysomice

283/2

0007 Łysomice

PKP S.A

42

Łysomice

146/1
(146)

0007 Łysomice

SP/DOKP (zarząd)

43

Łysomice

147/3
(147/1)

0007 Łysomice

SP/DOKP(zarząd)

44

Łysomice

343
(3138/4)

0007 Łysomice

SP/Lasy Państwowe

45

Łysomice

344
(3138/5)

0007 Łysomice

SP/Lasy Państwowe

46

Łysomice

164/1
(164)

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

47

Łysomice

94/1
(94)

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

48

Łysomice

169/1
(169)

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

49

Łysomice

147/4
(147/1)

0007 Łysomice

SP/DOKP(zarząd)

50

Łysomice

3131/2

0007 Łysomice

SP/Lasy Państwowe

51

Łysomice

145/1

0007 Łysomice

SP/DODP w Bydg

52

Łysomice

144/1

0007 Łysomice

SP/DODP w Bydg

53

Łysomice

3138/7
(3138/5)

0007 Łysomice

SP/Lasy Państwowe

54

Łysomice

149/2

0007 Łysomice

SP/Marszałek Woj.

55

Łysomice

138/3

0007 Łysomice

SP/Marszałek Woj.

56

Łysomice

146/2
(146)

0007 Łysomice

SP/DOKP (zarząd)

57

Łysomice

297

0007 Łysomice

SP/Marszałek Woj

58

Łysomice

125/13

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

59

Łysomice

108/2

0007 Łysomice

SP/DODP Toruń

60

Łysomice

124/3

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

61

Łysomice

123

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

62

Łysomice

166

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

63

Łysomice

283/12

0007 Łysomice

GDDKiA

64

Łysomice

74/3

0007 Łysomice

GDDKiA

65

Łysomice

283/1

0007 Łysomice

Gmina Łysomice

66

Łysomice

26

0007 Łysomice

GDDKiA

67

Łysomice

30/10

0007 Łysomice

SP/DODP w Bydg

68

Łysomice

32

0007 Łysomice

Powiatowy zarząd dróg w Toruniu

69

Łysomice

30/18

0007 Łysomice

Osoba prywatna

70

Łysomice

30/3

0007 Łysomice

Osoba prywatna

71

Łysomice

30/4

0007 Łysomice

Osoba prywatna

72

Łysomice

35/8

0007 Łysomice

Osoba prywatna

73

Łysomice

28/10

0007 Łysomice

Opoltrans Sp. z o. o.

74

Łysomice

27/11

0007 Łysomice

Opoltrans Sp. z o. o.

75

Łysomice

25/5

0008 Ostaszewo

PKP S.A

76

Łysomice

36/21
(36/9)

0008 Ostaszewo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

77

Łysomice

22/13
(22/4)

0008 Ostaszewo

Krajowy Ośrodek Rolniczy

78

Łysomice

78/2

0008 Ostaszewo

Katarzynki
Sp. z o. o.

79

Łysomice

25/4

0008 Ostaszewo

SP/PKP Cargo

80

Łysomice

75

0008 Ostaszewo

Katarzynki
Sp. z o. o.

81

Łysomice

76

0008 Ostaszewo

Katarzynki
Sp. z o. o.

82

Łysomice

36/22
(36/9)

0008 Ostaszewo

ANR odz. Bydg.

83

Łysomice

36/19

0008 Ostaszewo

ANR odz. Bydg

84

Łysomice

36/14

0008 Ostaszewo

ANR odz. Bydg

85

Łysomice

39/1

0008 Ostaszewo

 

Gmina Łysomice

86

Łysomice

20

0008 Ostaszewo

 

Gmina Łysomice

87

Łysomice

23

0008 Ostaszewo

woj. kujawsko-pomorskie

88

Łysomice

16

0008 Ostaszewo

SP/DODP w Bydgoszczy

90

Łysomice

38

0016 Zęgwirt

PKP S.A

91

Łysomice

41/4
(41/3)

0016 Zęgwirt

osoba prywatna

92

Łysomice

41/2

0016 Zęgwirt

osoba prywatna

93

Łysomice

37/1

0016 Zęgwirt

SP/DODP w Bydgoszczy

94

Chełmża

180

0014 Kuczwały

PKP S.A

95

Chełmża

181/1

0014 Kuczwały

Skarb Państwa

96

Chełmża

204/2

0011 Grzywna

PKP S.A

97

Chełmża

204/1

0011 Grzywna

PKP S.A

98

Chełmża

327

0011 Grzywna

PKP S.A

99

Chełmża

12

0011 Grzywna

PKP S.A

100

Chełmża

196/1
(196)

0011 Grzywna

Osoba Prywatna

101

Chełmża

229/4
(229/3)

0011 Grzywna

Osoba Prywatna

102

Chełmża

46/1
(46)

0011 Grzywna

Skarb Państwa

103

Chełmża

385/1
(385)

0011 Grzywna

Skarb Państwa

104

Chełmża

205

0011 Grzywna

SP/DODP w Bydgoszczy

105

Chełmża

195

0011 Grzywna

Gmina Chełmża

106

Chełmża

229/5
(229/3)

0011 Grzywna

Osoba Prywatna

107

Chełmża

309

0011 Grzywna

Osoba prywatna

108

Chełmża

232

0011 Grzywna

Gmina Chełmża

109

Chełmża

225

0011 Grzywna

Gmina Chełmża

110

Chełmża

56

0011 Grzywna

Powiat Toruń/Powiatowy Zarząd Dróg

111

Chełmża

38

0011 Grzywna

powiat toruński

112

Chełmża

46/2
(46)

0011 Grzywna

Skarb Państwa

113

Chełmża

326

0011 Grzywna

Skarb Państwa

114

Chełmża

54

0011 Grzywna

Gmina Chełmża

115

Chełmża

45/1

0011 Grzywna

Gmina Chełmża

116

Chełmża

43/2

0011 Grzywna

Gmina Chełmża

117

Chełmża

317

0011 Grzywna

Osoba prywatna

118

Chełmża

30

0011 Grzywna

Osoba prywatna

119

Chełmża

16/4

0011 Grzywna

Osoba prywatna

120

Chełmża

16/3

0011 Grzywna

Osoba prywatna

121

Chełmża

29/2

0011 Grzywna

Osoba prywatna

122

Chełmża

321

0011 Grzywna

Powiat Toruń/Powiatowy Zarząd Dróg

123

Chełmża

8/1

0011 Grzywna

Powiat Toruń/Powiatowy Zarząd Dróg

124

Chełmża

1/61

0011 Grzywna

ANR odz. Bydg

125

Chełmża

57/2

0011 Grzywna

Województwo Kujawsko - Pomorskie

126

Chełmża M.

3/2

Chełmża 15

PKP S.A

127

Chełmża M.

30/22

Chełmża 15

PKP S.A

128

Chełmża M.

4

Chełmża 15

województwo kujawsko-pomorskie

129

Chełmża M

9/28

Chełmża 14

PKP S.A

130

Chełmża M

9/22

Chełmża 14

PKP S.A

131

Chełmża M

9/23

Chełmża 14

PKP S.A

 

 

2. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego

 

Lp.

Jednostka

ew.

Obręb

ew.

Nr działki

Powierzchnia ograniczenia w m2

    Planowane prace budowlane związane

    z powstającym ograniczeniem

    w korzystaniu z nieruchomości.

1.

Toruń Miasto

Toruń 49

144/2

0,0328

Nastawnia, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna

2.

Toruń Miasto

Toruń 44

165/2

0,0205

sieć teletechniczna, skarpa nasypu

3.

Toruń Miasto

Toruń 44

166/3

0,0187

sieć teletechniczna, skarpa nasypu

4.

Toruń Miasto

Toruń 44

171/4

0,008

sieć teletechniczna, skarpa nasypu

5.

Toruń Miasto

Toruń 44

174/1

0,0082

sieć teletechniczna, skarpa nasypu

6.

Toruń Miasto

Toruń 44

174/2

0,0348

sieć teletechniczna, sieć srk skarpa nasypu

7.

Toruń Miasto

Toruń 44

68/3

0,0708

sieć teletechniczna, rów-odwodnienie toru,

8.

Łysomice

0007 Łysomice

146/1
(146)

0,5286

Istniejący i projektowany układ torowy, sieć srk, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, przejazd drogowy

9.

Łysomice

0007 Łysomice

147/3
(147/1)

0,0306

Budowa drogi serwisowej, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna

10.

Łysomice

0007 Łysomice

343
(3138/4)

0,0847

Budowa drogi serwisowej,

sieć elektroenergetyczna

11.

Łysomice

0007 Łysomice

344
(3138/5)

0,2103

Budowa drogi serwisowej, budowa sieci teletechnicznej

Budowa sieci eletk

12.

Łysomice

0007 Łysomice

164/1
(164)

0,0159

Budowa układu torowego, sieci srk, sieci teletechnicznej, drogi serwisowej, budowa peronu

13

Łysomice

0007 Łysomice

94/1
(94)

0,0013

Budowa peronu,

14.

Łysomice

0007 Łysomice

169/1
(169)

0,0118

Budowa peronu, wycinka, sieć elektroenergetyczna, siec teletechniczna

15.

Łysomice

0008 Ostaszewo

36/21
(36/9)

0,0318

rowy odwadniające, oświetlenie

16.

Łysomice

0008 Ostaszewo

22/13
(22/4)

0,0709

rowy odwadniające, urządzenia srk, kabel teletechniczny

17.

Łysomice

Zęgwirt

41/4
(41/3)

0,0036

Kable i urządzenia srk, kable energetyczne

18.

Chełmża

Grzywna

196/1
(196)

0,0048

Kable i urządzenia srk, kable energetyczne

33.

Chełmża

Grzywna

229/4
(229/3)

0,0092

Nasyp kolejowy

34.

Chełmża

Grzywna

46/1
(46)

4,3454

Istniejący i projektowany układ torowy, urządzenia srk, kable teletechniczne, energetyczne, srk

35.

Chełmża

Grzywna

385/1
(385)

0,0011

Urządzenia srk

 

Wyżej wymienione nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa,
a PKP PLK S.A. nabywają prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa przez Skarb Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem.

3. Termin wydania nieruchomości.

Działając na podstawie art. 9q ust. 6 ustalam termin wydania nieruchomości na 30 dzień od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna.

Zgodnie z zapisami art. 9w ust. 1 u.t.k. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nadje się rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora jeżeli jest on uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Analizując w/w wniosek Wojewoda Kujawsko – Pomorski ocenił, że wskazane powyżej aspekty społeczne, gospodarcze oraz ekonomiczne stanowią podstawę do nadania przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenia w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji linii kolejowej,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Miasta Chełmża, Urzędu Gminy Łysomice, Urzędu Gminy Chełmża, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.4.1.2021.EP

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                   Zygmunt Borkowski

                                                                                 Dyrektor

                                                                                       Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa