Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gmina Lniano, przedłożonym w dniu 14 września 2021 r., decyzją Nr 78/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę obejmujące: „Przebudowę stacji uzdatniania wody, przebudowę istniejących studni głębinowych,
wraz z infrastrukturą w miejscowości Lniano”
, realizowaną na działkach o nr ew.:
62/1, 62/3 obręb 0007 Lniano, gm. Lniano.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można
zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.
 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2021.AP