Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie aktów normatywnych

Zgodnie z art. 26, 28 a i 29 b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zapewnia nieodpłatny, powszechny wgląd do zbiorów:

  • Dziennika Ustaw
  • Monitora Polskiego
  • Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (wersja w języku polskim)

Można z nich korzystać w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze (we wtorki w godzinach od 8:00 do 18:00) w Punkcie Obsługi Klienta, który służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych dziennikach promulgacyjnych.

Niniejsze dzienniki promulgacyjne mogą być udostępniane do wglądu w wersji papierowej i elektronicznej (za wyłączeniem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który udostępniany jest tylko w wersji elektronicznej).

Akty normatywne mogą być także drukowane lub przeniesione na nośnik elektroniczny, zgodnie z życzeniem klienta.

Do ustalania ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosuje się regulacje określone przez:

w następujący sposób:

  1. za arkusz A4 czarno-biały – 0,10 zł;
  2. za arkusz A3 czarno-biały – 0,20 zł;
  3. za arkusz A4 kolorowy - 0,32;
  4. za arkusz A3 kolorowy - 0,64 zł;

Opłatę ustaloną na podstawie ceny za udostępnione arkusze kopii lub wydruku wpłaca się:;
przelewem na rachunek bankowy

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
NBP O/Bydgoszcz 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia aktu normatywnego".

 

Istnieje także możliwość zakupu Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Punkcie Obsługi Klienta. Cena dziennika jest indywidualna dla każdego egzemplarza (uzależniona od objętości danego numeru dziennika).