Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   9   listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Starostę Tucholskiego z dnia 29 października 2021 r., znak: BD. 674.P.KĘŚ.1.2021.MŚ;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 października 2021 r., znak: WST.612.1.518.2021.KMR

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10834_LE208_Piastoszyn_001  na  liniach  kolejowych  PKP   S.A.  Polskie  Linie  Kolejowe  w  ramach  NPW  ERTMS,  na  działce  ewidencyjnej nr 440/1, położonej w  obrębie 0006 Piastoszyn, gmina Kęsowo.

 

 

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Kęsowo.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa