Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 4 listopada 2021 r

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   4   listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 października 2021r., znak: WST.612.1.476.2021.KMR;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności   bezprzewodowej     GSM-R 10835_L208_Brodnica_008   na   liniach   kolejowych

PKP S.A.   Polskie   Linie   Kolejowe   w   ramach    NPW   ERTMS,    na    działce    ewidencyjnej nr 459, położonej w  miejscowości Brodnica, obręb 0001 Miasto Brodnica, gmina Brodnica.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Brodnica.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa