Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 11 października 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.705.2021.2.MS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/TZ/2021 z dnia 6 października 2021 r., znak: ZKPPT.7637.291.2021;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 10 października 2021 r., znak: WB.673.84.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV dla zasilenia projektowanej podstacji trakcyjnej Maksymilianowo z istniejącego GPZ Niwy, wraz
z towarzyszącą kablową siecią (linią) optotelekomunikacyjną na działce nr ewid. 2/6, obręb 0005 Maksymilianowo, gmina Osielsko
”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa