Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 października 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/562/ 2021  z dnia 5 października 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.23.12.2021.TZ;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 8 października 2021 r., znak: OŚ.III.644.118.2021;

- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Nr 511/2021 z dnia
8 października 2021 r., znak: ZS.224.2.523.2021;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 września 2021 r., znak: WST.612.1.464.2021.KMR;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy z dnia 29 września 2021 r., znak: PT-III.4400.84. 2021;

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. z dnia
7 października 2021 r., znak: ZDG.7422.130.2021;

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia
30 września 2021 r., znak: O/BY.Z-3.4351.830.2021.AP;

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 października 2021 r., znak: GD.RPP.437.1770.2021.IJ;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej SN-15 kV wraz z światłowodem zasilającą elektrownie fotowoltaiczne w Koronowie z GPZ Koronowo na działkach nr ewid. 1006/1, 745, 649/2, 539/2, 380/1, 45/1 i 60, obręb 0001 Koronowo, gmina Koronowo
na terenie zamkniętym PKP
”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa