Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr WZN/ 1607/2021 z dnia 18 października 2021 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.2.37.2021.ACHB;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.704.2021.2.MS;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 4 października 2021 r., znak: WB.673.87.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000879_KUJ_B_LE201_ Stronno_004 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej,
na działkach nr ewid. 65/9 i 65/11, obręb 0009 Stronno, gmina Dobrcz
”.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.34.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa