Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 października 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WZR/72/21 z dnia 4 października 2021 r., znak: WZR-IV.644.3.5.2021;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 15/2021 z dnia 23 września 2021 r., znak: UP/SOIZ-4004/157/21, Nr wpływu – 19996;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.673.2021.2.WP;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 września 2021 r., znak: WAB.I.6724.3.213. 2021.MO;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Carla Eberhardta i Theodora Wulffa (teren po byłym Zachemie) w Bydgoszczy  - zadanie – 6A, na działce
nr ewid. 10, obręb 0132 Bydgoszcz Miasto”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa