Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia    7  października 2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) dalej kpa zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski dnia 30 września 2021 r., wydał decyzję w przedmiocie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez  Pana Macieja Kruszczyńskiego od decyzji  o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. „Budowa ulic Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej
i Dziewanny w Myślęcinku”, Starosty Bydgoskiego z dnia 5 maja 2021 r., znak sprawy: WN.673.30.2020,   

                   utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą
się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-76-61, e-mail: mtytulski@bydgoszcz.uw.gov.pl), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 08.00 - 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT

 

 

 

           Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                         .