Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP

             

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 7 października 2021 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38 pkt. 4 lit. z) ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu dla zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Latkowo – Wrzosy” będącego częścią inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu Latkowo – Wrzosy – Nakło nad Notecią – Sępólno Krajeńskie – Pawłowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

Powiat inowrocławski:

gmina Inowrocław, obręb 0022 Latkowo, dz. nr ewid.: 31/3 (KW BY1I/00055123/2), 31/1 (KW BY1I/00069874/2), 31/4 (KW BY1I/00002973/9), 32/2 (KW BY1I/00044987/6); obręb 0031 Orłowo, dz. nr ewid.: 82/4 (KW BY1I/00002973/9), 81/3 (BY1I/00042085/9), 79/3 (brak KW), 79/1 (KW BY1I/00069874/2), 80 (KW BY1I/00069874/2), 96/1 (KW BY1I/00069874/2), 96/2 (KW BY1I/00035936/8), 97/8 (KW BY1I/00035936/8), 97/6 (KW BY1I/00009220/5), 100/4 (KW BY1I/00012984/2), 100/6 (KW BY1I/00003488/9), 102/3 (KW BY1I/00038397/8), 102/6 (KW BY1I/00041312/3), 102/8 (KW BY1I/00008760/5), 103/4 (KW BY1I/00064116/6), 120/1 (KW BY1I/00022173/7), 118 (KW BY1I/00069875/9), 208 (KW BY1I/00005546/8), 121/2 (KW BY1I/00005546/8), 122/3 (KW BY1I/00075622/6), 122/1 (KW BY1I/00004117/5), 123 (KW BY1I/00036787/5), 116 (KW BY1I/00008986/5), 115/2 (KW BY1I/00007897/7); obręb 0010 Gnojno, dz. nr ewid.: 47/3 (KW BY1I/00080053/4), 47/4 (KW BY1I/00080788/5), 47/13 (KW BY1I/00080902/1), 47/8 (KW BY1I/00080052/7), 47/1 (KW BY1I/00045494/0), 20/2 (KW BY1I/00036810/6), 14/1 (KW BY1I/00045494/0), 14/3 (KW BY1I/00032399/0), 13 (KW BY1I/00019842/4), 6 (KW BY1I/00041627/4), 3/2 (KW BY1I/00018504/6), 2/4 (KW BY1I/00022951/5), 2/5 (KW BY1I/00022950/8), 2/11 (KW BY1I/00008194/6), 4/2 (KW BY1I/00022201/3); obręb 0041 Strzemkowo, dz. nr ewid.: 11/12 (KW BY1I/00043419/7), 33/1 (KW BY1I/00036795/4), 31/3 (KW BY1I/00076463/0), 9 (KW BY1I/00067056/8), 8 (KW BY1I/00043419/7), 7/1 (KW BY1I/00036795/4), 6/1 (KW BY1I/00043497/7), 22/3 (KW BY1I/00042791/1), 13 (KW BY1I/00073446/4); obręb 0013 Jaksice, dz. nr ewid.: 267 (KW BY1I/00000403/9), 268/2 (KW BY1I/00079133/9), 265/3 (KW BY1I/00000890/9), 404/1 (KW BY1I/00078410/8), 265/4 (KW BY1I/00037293/2), 14/24 (KW BY1I/00001413/9), 14/3 (KW BY1I/00055522/9), 268/1 (KW BY1I/00000402/2), 266/3 (KW BY1I/00000890/9), 266/2 (KW BY1I/00037292/5), 35/5 (KW BY1I/00050868/1); obręb 0005 Borkowo, dz. nr ewid.: 28/14 (KW BY1I/00024192/0), 28/51 (KW BY1I/00067425/6), 28/56 (KW BY1I/00010425/2), 28/48 (KW BY1I/00070339/0), 28/49 (KW BY1I/00070339/0), 28/50 (KW BY1I/00070339/0), 28/52 (BY1I/00067425/6), 28/36 (KW BY1I/00038687/8), 28/1 (KW BY1I/00009504/0), 12 (KW BY1I/00036850/8), 11/1 (KW BY1I/00047571/8), 10/3 (KW BY1I/00005790/3), 10/2 (KW BY1I/00005790/3), 10/1 (BY1I/00005790/3), 9 (KW BY1I/00003091/9), 8 (KW BY1I/00015878/7), 7/3 (BY1I/00009501/9), 7/7 (KW BY1I/00039302/3), 7/6 ( KW BY1I/00039301/6), 7/5 (KW BY1I/00039300/9), 22/3 (KW BY1I/00036850/8); obręb 0036 Radłówek, dz. nr ewid.: 30 (KW BY1I/00036793/0), 32/3 (KW BY1I/00072577/4), 32/2 (KW BY1I/00004996/0), 33 (KW BY1I/00002659/2), 34 (KW BY1I/00016608/1), 37/1 (KW BY1I/00049723/3), 43 (KW BY1I/00003085/4), 41 (KW BY1I/00042319/9), 42/2 (KW BY1I/00013111/9), 47/1 (KW BY1I/00042319/9), 16/3 (KW BY1I/00042319/9), 53 (KW BY1I/00036793/0), 55 (KW BY1I/00005999/8), 54/2 (KW BY1I/00007984/4), 62 (KW BY1I/00036793/0); obręb 0034 Pławin, dz. nr ewid.: 77 (KW BY1I/00042748/5), 76/5 (BY1I/00042748/5), 76/6 (KW BY1I/00036524/4), 76/2 (KW BY1I/00036523/7), 75 (KW BY1I/00004809/3), 74 (KW BY1I/00004798/2), 73 (KW BY1I/00004780/3), 71 (KW BY1I/00004788/9), 70 (KW BY1I/00081000/5), 69/2 (KW BY1I/00079666/4), 67/2 (KW BY1I/00031937/7), 65 (KW BY1I/00004785/8), 62/1 (KW BY1I/00043666/3), 62/4 (KW BY1I/00051485/9), 25 (KW BY1I/00061808/3), 63 (KW BY1I/00040030/5), 64/1 (KW BY1I/00051485/9), 61 (KW BY1I/00004802/4), 58 (KW BY1I/00004783/4), 57 (KW BY1I/00004783/4), 79 KW BY1I/00067091/5);

gmina Pakość, obręb 0012 Rycerzewo, dz. nr ewid.: 74 (KW BY1I/00067008/7), 144 (KW BY1I/00012876/2), 81 (KW BY1I/00023406/7), 107/2 (KW BY1I/00030772/5); obręb 0014 Wielowieś, dz. nr ewid.: 158/6 (brak KW), 154 (KW BY1I/00010881/6), 155 (KW BY1I/00082203/5), 142/4 (KW BY1I/00024923/4), 142/3 (KW BY1I/00073318/8), 147 (KW BY1I/00057993/5), 146/1 (KW BY1I/00015943/4), 146/2 (KW BY1I/00012627/2), 145/1 (KW BY1I/00057445/9), 145/2 (KW BY1I/00010881/6), 142/2 (KW BY1I/00071200/4), 144/6 (KW BY1I/00022390/4), 142/1 (KW BY1I/00061808/3), 134 (KW BY1I/00003506/2), 133/10 (KW BY1I/00060120/9), 133/3 (KW BY1I/00002170/0), 132/5 (KW BY1I/00002170/0); obręb 0011 Rybitwy, dz. nr ewid: 19/1 (KW BY1I/00015580/1), 19/2 (KW BY1I/00008454/7), 18/2 (KW BY1I/00008453/0), 17 (KW BY1I/00007697/5), 13 (KW BY1I/00024924/1), 10/2 (KW BY1I/00007697/5), 11 (KW BY1I/00008453/0), 27 (KW BY1I/00024926/5); obręb 0008 Łącko, dz. nr ewid.: 87 (KW BY1I/00025247/8), 61/2 (KW BY1I/00018420/3), 23 (KW BY1I/00050972/3), 18/2 (KW BY1I/00076776/7), 46 (KW BY1I/00019445/1), 47 (KW BY1I/00025247/8), 48/2 (KW BY1I/00003573/2), 49/4 (KW BY1I/00014698/4), 49/3 (KW BY1I/00014698/4), 63/2 (KW BY1I/00014824/7), 45 (KW BY1I/00076057/1), 35 (KW BY1I/00019698/9), 36 (KW BY1I/00010903/7), 37 (KW BY1I/00012897/5), 33 (KW BY1I/00060741/8), 32 (KW BY1I/00061404/1); obręb 0006 Ludkowo, dz. nr ewid.: 139 (KW BY1I/00066447/9), 93 (KW BY1I/00010130/7), 92 (KW BY1I/00007797/6), 94 (KW BY1U/00006256/6), 114/2 (KW BY1U/00034689/5), 116 (KW BY1I/00002234/7), 115/7 (KW BY1I/00081260/5), 62/5 (KW BY1I/00026591/1), 41/10 (KW BY1I/00057915/5), 41/4 (KW BY1I/00011526/7), 47 (KW BY1I/00076059/5), 40/1 (KW BY1I/00011526/7), 127 (KW BY1I/00026591/1), 37/2 (KW BY1I/00076763/3), 36 (KW BY1I/00076763/3), 35 (KW BY1I/00012377/4), 34 (KW BY1I/00026591/1), 38 (BY1I/00077719/7), 26/10 (KW BY1I/00017731/9), 26/9 (KW BY1I/00002242/6), 26/8 (KW BY1I/00053153/7), 26/20 (KW BY1I/00070872/8), 26/23 (KW BY1I/00042945/6), 26/6 (KW BY1I/00054679/7), 26/13 (KW BY1I/00002242/6), 26/3 (KW BY1I/00077657/4), 26/12 (KW BY1I/00002242/6), 25 (BY1I/00076059/5), 4/21 (BY1I/00002242/6), obręb 0009 Mielno, dz. nr ewid.: 76 (KW BY1I/00024195/1), 75 (BY1I/00014589/7), 74 (KW BY1I/00012638/2, 73/1 (KW BY1I/00010876/8), 72/1 (KW BY1I/00012067/8);

Powiat żniński:

gmina Barcin, obręb 0012 Piechcin, dz. nr ewid.: 55/7 (KW BY1U/00033952/3), 55/4 (KW BY1U/00014065/9), 52 (KW BY1U/00035194/5), 51/2 (KW BY1U/00032292/1), 51/1 (KW BY1U/00029416/3), 43 (KW BY1U/00023662/0), 59/15 (KW BY1U/00031307/3); obręb 0018 Zalesie Barcińskie, dz. nr ewid.: 80/2 (KW BY1U/00031307/3), 77/2 (KW BY1U/00011765/5), 73/6 (KW BY1U/00011765/5), 68 (brak KW), 71/3 (BY1U/00010939/9), 69/1 (KW BY1U/00006236/0), 72 (KW BY1U/00019412/2), 57/4 (KW BY1U/00016785/6), 57/1 (KW BY1U/00006660/1), 42/4 (KW BY1U/00013442/9), 40/9 (KW BY1U/00011430/8), 39/2 (KW BY1U/00007780/5), 33/3 (KW BY1U/00011890/0), 33/1 (BY1U/00015633/9), 32/3 (KW BY1U/00007094/9), 30/3 (KW BY1U/00011246/1), 36 (KW BY1U/00016785/6), 31/1 (KW BY1U/00007291/0); obręb 0014 Sadłogoszcz, dz. nr ewid.: 98/1 (KW BY1U/00035900/8), 98/3 (KW BY1U/00007172/0), 96/4 (KW BY1U/00000648/9), 94/2 (KW BY1U/00035528/6), 92/2 (KW BY1U/00035524/8), 90/2 (KW BY1U/00000650/6), 88/4 (KW BY1U/00010366/1), 88/3 (KW BY1U/00010331/7), 86/1 (KW BY1U/00010331/7), 85/1 (KW BY1U/00000653/7), 135/1 (KW BY1U/00029256/3), 138/1 (KW BY1U/00000653/7), 137/2 (KW BY1U/00024928/0), 137/1 (KW BY1U/00007347/8), 136/1 (KW BY1U/00007347/8), 148 (KW BY1U/00035412/0); obręb 0009 Krotoszyn, dz. nr ewid.: 22/4 (KW BY1U/00035412/0), 3014 (KW BY1U/00022935/0), 21 (BY1U/00031356/1), 20 (BY1U/00035196/9), 19/2 (KW BY1U/00031356/1), 18 (KW BY1U/00004078/0), 15/2 (KW BY1U/00034996/0), 79/3 (KW BY1U/00015534/5), 79/99 (KW BY1U/00015615/7), 67/1 (KW BY1U/00013936/9), 65 (KW BY1U/00035197/6), 64/4 (KW BY1U/00020483/0), 64/3 (KW BY1U/00013622/5), 70 (KW BY1U/00013806/9), 69/3 (KW BY1U/00012191/7), 64/2 (KW BY1U/00029796/0), 71 (KW BY1U/00008109/5), 108 (KW BY1U/00006248/7), 36 (KW BY1U/00034252/3), 28 (KW BY1U/00013806/9), 29 (BY1U/00024223/8), 30 (KW BY1U/00035197/6), 31 (KW BY1U/00035412/0); obręb 0004 Barcin, dz. nr ewid.: 133/4 (KW BY1U/00016024/4), 133/1 (KW BY1U/00016024/4), 133/3 (KW BY1U/00035200/1), 135 (KW BY1U/00014976/8); obręb 0017 Wolice, dz. nr ewid.: 109/1 (KW BY1U/00031028/3), 110/10 (KW BY1U/00035770/7), 110/15 (KW BY1U/00030807/3), 111 (KW BY1U/00002650/0), 112 (KW BY1U/00000373/0), 113/4 (KW BY1U/00002651/7), 95/1 (KW BY1U/00019341/3), 113/1 (BY1U/00013147/1), 113/3 (KW BY1U/00026262/7), 114/6 (KW BY1U/00009255/0), 114/9 (KW BY1U/00009256/7), 115/6 (KW BY1U/00000632/4), 106 (KW BY1U/00000632/4), 98/2 (KW BY1U/00009126/7), 117 (KW BY1U/00008822/9);

gmina Żnin, obręb 0038 Wójcin, dz. nr ewid.: 134/5 (KW BY1Z/00016633/9), 134/4 (KW BY1Z/00023118/5), 139 (KW BY1Z/00015508/7), 149/2 (KW BY1Z/00023072/0), 147/1 (BY1Z/00008665/3), 155/4 (KW BY1Z/00012200/7), 155/1 (KW BY1Z/00021804/7), 158/22 (KW BY1Z/00018864/1), 158/21 (KW BY1Z/00009202/7), 102/3 (KW BY1Z/00015508/7), 107 (KW BY1Z/00011581/4), 62 (KW BY1Z/00015581/4), 58/1 (KW BY1Z/00004278/5), 58/2 (KW BY1Z/00004275/4), 58/5 (KW BY1Z/00009202/7), 53 (KW BY1Z/00024488/6), 52 (KW BY1Z/00003380/6), 54 (KW BY1Z/00006534/2), 51 ((KW BY1Z/00003133/0), 50 (brak KW), 46/11 (KW BY1Z/00030353/6), 46/10 (KW BY1Z/00025895/9), 45 (KW BY1Z/00007654/6), 44 (KW BY1Z/00023142/2), 43 (KW BY1Z/00006535/9), 42 (KW BY1Z/00009625/8), 41 (KW BY1Z/00006011/0), 40 (KW BY1Z/00012311/8), 39/2 (KW BY1Z/00006536/6), 38 (KW BY1Z/00023095/7), 37 (KW BY1Z/00027071/1), 35 (KW BY1Z/00007874/4), 34 (KW BY1Z/00023421/2); obręb 0017 Kierzkowo, dz. nr ewid.: 123 (KW BY1Z/00010103/3, 130 (brak KW), 134 (KW BY1Z/00016242/1), 135 (KW BY1Z/00010335/8), 139 (KW BY1Z/00016242/1), 140/1 (KW BY1Z/00022437/0), 149 (brak KW), 150 (KW BY1Z/00004898/7), 148 (BY1Z/00004823/1), 156 (KW BY1Z/00004822/4), 151 (KW BY1Z/00004897/0), 158 (KW BY1Z/00004896/3), 157 (KW BY1Z/00006537/3), 166 (KW BY1Z/00016242/1), 165 (BY1Z/00002745/6), 164 (KW BY1Z/00016242/1), 163 (KW BY1Z/00004131/3), 181/1 (KW BY1Z/00022437/0); obręb 0012 Jadowniki Rycerskie, dz. nr ewid.: 21/5 (KW BY1Z/00019713/5), 21/6 (KW BY1Z/00027984/4), 23 (KW BY1Z/00017232/5), 29/4 (KW BY1Z/00010082/9), 29/1 (BY1Z/00028228/4), 30 (KW BY1Z/00008191/9), 31 (KW BY1Z/00010056/8), 32 (KW BY1Z/00017232/5), 33 (KW BY1Z/00010660/5), 34/4 (KW BY1Z/00022657/8), 61/6 (KW BY1Z/00011486/8), 64 (KW BY1Z/00017232/5), 76/3 (KW BY1Z/00015563/0), 87 (KW BY1Z/00008265/9), 3/1 (KW BY1Z/00012208/3), 3/2 (KW BY1Z/00012207/6), 4 (KW BY1Z/00006281/3), 17/1 (KW BY1Z/00017232/5), 9 (KW BY1Z/00009610/0), 8/2 (KW BY1Z/00011609/7), 8/1 (KW BY1Z/00006064/6), 7/5 (KW BY1Z/00008956/0), 6 (KW BY1Z/00026590/8), 28/3 (KW BY1Z/00008773/3); obręb 0001 Białożewin, dz. nr ewid.: 28 (KW BY1Z/00015528/3), 25/9 (KW BY1Z/00028373/5), 25/8 (KW BY1Z/00028367/0), 25/7 (KW BY1Z/00028368/7), 25/6 (KW BY1Z/00030181/9), 25/4 (KW BY1Z/00027941/1), 25/2 (KW BY1Z/00027594/3), 25/1 (KW BY1Z/00028576/8), 24 (KW BY1Z/00029943/9), 23 (KW BY1Z/00009637/5); obręb 0018 Murczyn, dz. nr ewid.: 109 (KW BY1Z/00009637/5), 111/1 (KW BY1Z/00011305/6), 113 (KW BY1Z/00009126/0), 114 (KW BY1Z/00011298/3), 115/5 (KW BY1Z/00008297/2), 115/4 (KW BY1Z/00008296/5), 115/7 (KW BY1Z/00010621/0), 116/2 (KW BY1Z/00006803/9), 117/2 (KW BY1Z/00009834/6), 117/5 (KW BY1Z/00009545/3), 119/7 (KW BY1Z/00005200/5), 119/8 (KW BY1Z/00003914/9), 118 (brak KW), 192 (KW BY1Z/00029734/1), 69/21 (KW BY1Z/00003523/1), 69/11 (KW BY1Z/00029028/9), 56/6 (KW BY1Z/00018462/3), 49/2 (brak KW), 42/92 (KW BY1Z/00018462/3), 42/94 (KW BY1Z/00007208/5), 42/5 (KW BY1Z/00015514/2), 42/7 (KW BY1Z/00015514/2), 42/93 (KW BY1Z/00007208/5), 36/5 (KW BY1Z/00021645/4), 36/3 (KW BY1Z/00005348/4), 35 (brak KW), 34 (KW BY1Z/00003937/6), 32 (brak KW); obręb 0013 Januszkowo, dz. nr ewid.:  133 (KW BY1Z/00003757/0), 134 (KW BY1Z/00010204/1), 167 (BY1Z/00015923/2), 110/6 (KW BY1Z/00000078/5), 146 (KW BY1Z/00028906/1), 36 (KW BY1Z/00023860/1), 34/1 (KW BY1Z/00023468/3), 145 (KW BY1Z/00028906/1), 34/2 (KW BY1Z/00023583/5), 33 (KW BY1Z/00008566/9), 32 (KW BY1Z/00011221/3), 31/1 (KW BY1Z/00020002/8), 31/3 (KW BY1Z/00022845/3), 31/4 (KW BY1Z/00024118/2); obręb 0037 Wilczkowo, dz. nr ewid.: 49 (KW BY1Z/00009493/3), 48/2 (KW BY1Z/00009491/9), 8 (brak KW), 47 (KW BY1Z/00009492/6), 45/5 (KW BY1Z/00021646/1), 44 (KW BY1Z/00015928/7), 34/32 (KW BY1Z/00021646/1), 33 (KW BY1Z/00011603/5), 32 (KW BY1Z/00010356/1), 31/3 (KW BY1Z/00009491/9), 50/1 (KW BY1Z/00015928/7), 51 (KW BY1Z/00021646/1), 27 (KW BY1Z/00026130/6),; obręb 0008 Dobrylewo, dz. nr ewid.: 141/7 (KW BY1Z/00029459/9), 128/1 (KW BY1Z/00030120/4), 73/1 (KW BY1Z/00029459/9), 109/3 (KW BY1Z/00017061/5), 109/2 (KW BY1Z/00017060/8), 112 (KW BY1Z/00015931/1), 111 (KW BY1Z/00026623/9); obręb 0014 Jaroszewo, dz. nr ewid.: 25 (KW BY1Z/00009605/2), 26 (KW BY1Z/00009772/3), 27 (KW BY1Z/00009772/3), 32 (KW BY1Z/00015510/4), 31 (KW BY1Z/00003693/3), 33 (brak KW), 60 (KW BY1Z/00009761/3), 130/6 (KW BY1Z/00027673/1), 130/2 (KW BY1Z/00027735/4), 130/5 (KW BY1Z/00027735/4), 154 (KW BY1Z/00010456/2); obręb 0005 Brzyskorzystewko, dz. nr ewid.: 17/3 (KW BY1Z/00030044/7), 10/4 (KW BY1Z/00010456/2), 10/7 (KW BY1Z/00014410/6), 10/5 (KW BY1Z/00029358/1), 10/6 (KW BY1Z/00014410/6), 17/2 (KW BY1Z/00030044/7), 15 (KW BY1Z/00028840/0), 6/13 (KW BY1Z/00028301/0), 11 (KW BY1Z/00015509/4), 5 (KW BY1Z/00028301/0), 2/9 (KW BY1Z/00028301/0), 13/2 (KW BY1Z/00030044/7), 1/6 (KW BY1Z/00028301/0); obręb 0004 Brzyskorzystew, dz. nr ewid.: 276 (KW BY1Z/00009321/7), 255 (brak KW), 254 (KW BY1Z/00005462/9), 147 (KW BY1Z/00000574/2), 146 (KW BY1Z/00002154/6), 145 (KW BY1Z/00002154/6), 144 (KW BY1Z/00002147/4), 142 (KW BY1Z/00016228/7), 98 (brak KW), 97 (KW BY1Z/00025654/8), 95 (KW BY1Z/00025705/1), 94 (KW BY1Z/00025705/1), 93 (KW BY1Z/00025705/1), 92 (KW BY1Z/00026811/4), 91 (KW BY1Z/00025533/4); obręb 0031 Sobiejuchy, dz. nr ewid.: 45/18 (KW BY1Z/00014260/9), 42/2 (KW BY1Z/00015559/9), 41/2 (KW BY1Z/00014260/9), 40 (KW BY1Z/00014260/9);

Powiat nakielski:

gmina Szubin, obręb 0037 Wrzosy, dz. nr ewid.: 6/27 (KW BY1U/00034883/5), 6/26 (KW BY1U/00034883/5); obręb 0019 Retkowo, dz. nr ewid.: 94 (KW BY1U/00030225/7), 91 (KW BY1U/00006856/2), 90 (BY1U/00030225/7), 86 (KW BY1U/00002524/8); obręb 0004 Ciężkowo, dz. nr ewid.: 130/12 (KW BY1U/00019376/7), 130/11 (KW BY1U/00019443/8), 130/10 (KW BY1U/00035467/0), 130/9 (KW BY1U/00019379/8), 130/8 (KW BY1U/00019380/8), 130/7 (KW BY1U/00019375/0), 130/1 (KW BY1U/00017367/7), 129/7 (KW BY1U/00013651/7), 129/8 (KW BY1U/00013651/7), 113/2 (KW BY1U/00016303/4).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt
sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

            W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom
w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych,
w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania
i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

  1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu
    w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 8 ust. 2 pkt 1 w związku
    z art. 39 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 – zdanie pierwsze, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu);
  2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia,
    w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku
    z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy:

     -  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa
do dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna;

     - zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U.
z 2020 r.  poz. 2309).

Przywołane powyżej przepisy nie dotyczą postępowań, których stroną są inni inwestorzy realizujący inwestycję w zakresie terminalu na danej nieruchomości (art. 8 ust. 4 -zdanie drugie, w związku z art. 39 ust. 1  ww.  ustawy). Przepisów tych nie stosuje się
do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek (art. 8 ust. 2a w związku z art. 39 ust. 1  ustawy w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy);

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wskutek innego zdarzenia prawnego, nabywca jest obowiązany
do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania
bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy
do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.4.2021.EP