Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: 5.10.2021 r. – 18.10.2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 45/Tz/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.5.22.2021.PK dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce
nr ewid.: 4/44 obręb 0004 Kawka, M. Włocławek.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

PDFZał.: decyzja 45/Tz/2021 z dnia 5 października 2021 r. (1,85MB)