Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Bydgoszcz 5.10.2021 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Rosuł, przedłożonego w dniu 5 sierpnia 2021 r. (uzup. w dniu 30 sierpnia 2021 r. oraz w dniu
20 września 2021 r.), decyzją Nr 45/Tz/2021 z dnia 5 października 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr ewid.: 4/44 obręb 0004 Kawka, M. Włocławek.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.5.22.2021.PK