Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: 30.09.2021 r. – 13.10.2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.5.19.2021.PK dot. budowy magazynu MPS PWL Bydgoszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zadanie 11336, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 10/5, 11/1, 21 obręb 0123 M. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105
w Bydgoszczy.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

PDFZał.: decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r. (1,97MB)