Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 września 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia
12 sierpnia 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.1.2.21.TZ;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WZR/63/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak: WZR-IV.644.3.4.2021;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31/TZ/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.225.2021;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: WAB.I.6724.3.182. 2021.MO;

- Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2021 r., znak: WSzWByd-WO.ZP.0731.283.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Przebudowa dróg ewakuacyjnych z hali sportowej w budynku nr 3
w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy w celu dostosowania
go do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – wykonanie dwóch zewnętrznych biegów schodowych, na działce nr ewid. 33/1, obręb 0113 Bydgoszcz Miasto, położonej przy ul. Warszawskiej 10”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.32.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa