Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PKP Energetyka S.A., reprezentowanego przez Pana Pawła Kamińskiego, który został przedłożony w dniu
27 lipca 2021 r. (uzup. w dniu 2 września 2021 r.), decyzją Nr 41/Tz-K/2021 z dnia
15 września 2021 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę dla zadania
pn.: „Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30m³
do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: stanowiskiem naboru i zlewu paliwa, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją wodociągową oraz elektryczną linią zasilającą zalicznikową
na obszarze kolejowym zamkniętym”
, na działkach nr ewid.: 10/43, 10/42, 10/40, 10/39 – obręb 0114 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB