Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2021 r., znak: WST.612.1.385.2021.KMR;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.563.2021.PD;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/TZ/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.227.2021;

- Starostę Świeckiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: BOŚ.673.J.1673.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001316_KUJ_B_LE131_ Jeżewo_123 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr ewid. 117/8, obręb 0009 Jeżewo, gmina Jeżewo”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa