Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 września 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia
12 sierpnia 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.15.38.21.TZ;

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak: O/BY.Z-3.4351.722.2021.AP;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.559.2021.PDo.

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/TZ/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.222.2021;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: AB.673.97.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kruszwica – Inowrocław wraz ze stacją gazową na działce nr ewid. 43, obręb 0033 Przedbojewice, gmina Kruszwica oraz na działce nr ewid. 101, obręb 0043 Tupadły, gmina Inowrocław”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa