Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pana Łukasza Barańskiego, który został przedłożony w dniu 28 czerwca 2021 r. (uzup. w dniu 28 lipca
2021 r.), decyzją Nr 59/2021 z dnia 1 września 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego nr 7 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy – C3_K13K13.1_4.7 w związku
z inwestycją „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszcz. Budowa
i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3.”
, na działkach nr ewid.: 27, 28, 46/2 – obręb 0096 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB