Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia
5 sierpnia 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.1.1.21.TZ;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2021 r., znak: WAB.I.6724.3.178. 2021.MO;

- Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2021 r., znak: WSzWByd-WO.ZP.0731.276.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Przebudowa i remont budynku kościoła i plebanii ze zmianą sposobu użytkowania poddasza plebanii z nieużytkowego na mieszkalne; dostosowanie budynku plebanii i kościoła do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z budową, rozbudową
i przebudową instalacji, na działkach nr ewid. 37/2, 35/4, 80, 43 i 35/5, obręb 0148 Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa