Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 6 sierpnia 2021 r., znak: ZDP-T/1463/2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.551.2021.WP;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 28/TZ/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.213.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na działce
nr ewid. 17/2, obręb 0017 Kłopot, gmina Inowrocław”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa