Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
Nr ZAR.118.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.92.2021.WS;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wabrzeźnie z dnia 3 sierpnia 2021 r., znak: ZDP.450.40.2021.RK;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.549.2021.PD;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/TZ/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.205.2021;

- Starostę Wąbrzeskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r., znak: AB.670.29.2021.JR;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa drugiego toru linii napowietrznej, przebudowa istniejącej linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej 0,4 kV, na działce nr ewid. 200/4, obręb 0022 Zieleń, gmina Ryńsk”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa