Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
Nr ZAR.120.2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.94.2021.WS;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2021 r., znak: WST.612.368.2021.KMR;

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 16 sierpnia 2021 r., znak: ZDM-I-E.4400. 39.2021.PG;

- Urząd Miejski w Grudziądzu z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: PP-II.6730.1.1.2021;

- Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2021 r., znak: WSzWByd-WO.ZP.0731.277.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Zmiana sposobu funkcjonowania z budynku magazynowego na biurowo-sztabowy oraz przebudowa istniejącego budynku nr 2, budowa infrastruktury technicznej
w postaci instalacji zewnętrznych i przyłączy, agregatów prądotwórczych oraz podziemnego zbiornika przeciwpożarowego dla zadania nr 11796 „Przebudowa budynku nr 2 ze zmianą sposobu użytkowania z magazynowego na biurowo-sztabowy w kompleksie przy ul. Jagiełły
w Grudziądzu na potrzeby 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej”,
na działkach nr ewid. 1/38, obręb 0005 Grudziądz, nr 20/2, obręb 0006 Grudziądz oraz
nr ewid. 21/2, obręb 0006 Grudziądz, gmina Grudziądz”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa