Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Burmistrza Mogilna z dnia 9 sierpnia 2021 r., znak: WGS.721.38.2021;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/TZ/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.214.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 466/1, obręb 0001 Mogilno miasto”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa