Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1363 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski,

 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja
nr 4/2021, znak: WIR.V.7820.16.2020.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) na odcinku
od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
do Osiedla Jar”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym z treścią decyzji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz
z dokumentacją sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03, e-mail: kskowronska@bydgoszcz.uw.gov.pl), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne
są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

PDFDECYZJA (11,38MB)
 

Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa