Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2021 r., znak: WST.612.320.2021.KMR;

- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 9 lipca 2021 r., znak: PZD.439/149/2021,
L. Dz. 875/11/KK;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 20 lipca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.480.2021.KS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/TZ/2021 z dnia 14 lipca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.180.2021;

- Starostę Świeckiego z dnia 26 lipca 2021 r., znak: BOŚ.673.Św.1451.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Przebudowa przepustu w km 417 + 941 linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory - Tczew, na działce nr ewid. 118/4, obręb 0018 Skarszewo, gmina Świecie”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa