Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 lipca 2021 r., znak: RGK.7230.5.4.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.456.2021.MS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/TZ/2021 z dnia 7 lipca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.174.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa nowej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 1163, obręb 0001 Miasto Solec Kujawski, nr ewid. 294/2, obręb 0004 Przyłubie, gmina Solec Kujawski”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa