Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich Wąbrzeźno z dnia
9 lipca 2021 r., znak: ZDW.RDW.4.12b.509.96.2021;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/TZ/2021 z dnia 7 lipca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.171.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa spinki wodociągowej z rur PE Dz. 110 od ul. Dworcowej do ul. PTTK – przejście przewodu wodociągowego w rurze ochronnej stalowej przez teren działki 35/9, obręb 0001 Miasta Golubia-Dobrzynia – linia kolejowa (209) Brodnica – Bydgoszcz Wsch. w km 34,400 – 34,480”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa