Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

 

zawiadamiam o uzupełnieniu nazwy inwestycji podanej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział
w Toruniu, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie drugiego toru linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej na działce nr ewid. 200/4, obręb 0022 Zieleń, gmina Ryńsk w następujący sposób:

 

jest:

„polegającej na budowie drugiego toru linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej
na działce nr ewid. 200/4, obręb 0022 Zieleń, gmina Ryńsk”;

 

powinno być:

„polegającej na budowie drugiego toru linii napowietrznej, przebudowie istniejącej linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej 0,4 kV na działce nr ewid. 200/4, obręb 0022 Zieleń, gmina Ryńsk”.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.27.2021.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa