Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 5 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia
7 czerwca 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.28.5.21.TZ;

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z dnia
10 czerwca 2021 r., znak: O.BY.Z-3.4351.468.SN.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2021 r. znak: DOP-WPGP.483.384.2021.2.MS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/TZ/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.152.2021;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 2 czerwca 2021 r., znak: AB.673.58.2021;

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: BD.RPP.437.1136.2021.AB oraz decyzji z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: BD.RPP.611.226.2021.AB;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, na działce nr ewid. 101, obręb 0043 Tupadły, gmina Inowrocław”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa