Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 czerwca 2021 r., znak: GMK.6733.3.2021;

- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z dnia 7 czerwca 2021 r., znak: PZD. TO.456.74. 2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.385.2021.PDo.

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/TZ/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.153.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, na  działce nr ewid. 9/2, obręb 0012 Probostwo Górne, gmina Lubanie”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa