Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 28 maja 2021 r., znak: ZDP.450.28. 2021.RK;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.379.2021.WP.

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/TZ/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.149.2021;

- Starostę Wąbrzeskiego z dnia 1 czerwca 2021 r., znak: AB.670.22.2021.JR;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, położonej na działce nr ewid. 256/3, obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa