Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zakłady
Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, przedłożonym w dniu 7 maja 2021 r.,
decyzją Nr 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany
i udzielone pozwolenie na budowę pn.: Budowa trzech stanowisk napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy przy ul. Theodora Wulffa 18”
, realizowaną na działkach o nr ew.: 112/12, 112/23 obręb 0136 M. Bydgoszcz (obszar kolejowy).

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można
zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP