Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu (Zarządcą Dróg Powiatowych) – postanowienie z dnia
    25 maja2021 r., znak: EU.4300.3.13.2021,
  • Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego –Postanowienie Nr 18/TZ/2021
    z dnia 26 maja 2021 r., znak:ZKPPT.7637.134.2021,

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 442, obręb 68 m. Toruń oraz  nr ew. 83, obręb 76 m. Toruń, w ramach zadania   inwestycyjnego
pn.  Wyprowadzenie   nowego   ciągu   kablowego  z  pola  nr  18 w GPZ Toruń Południe
do dawnej linii Południe-Ciechocinek w kierunku GPZ Toruń  Podgórz.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa