Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB

Strona archiwalna

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  22  czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie z dnia
    2 czerwca 2021 r. znak: WST.612.1.245.2021.KMR,
  • Wójta Gminy Śliwice – postanowienie z dnia 2 czerwca 2021 r. znak: RG.7211.60.2021,
  • Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – postanowienie z dnia 11 czerwca 2021 r. znak: DOP-WPGP.483.386.2021.2.PDo,
  • Starostę Tucholski – postanowienie z dnia 31 maja 2021 r. znak: BD.674.P.ŚL.12. 2021.MŚ,
  • Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego –postanowienie Nr 21/TZ/2021
    z dnia 9 czerwca 2021 r. znak: ZKPPT.7637.151.2021,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na  budowie  sieci  kabli o  napięciu  3 kV  zasilaczy  trakcyjnych  oraz sieci kabli o  napięciu  do  1 kV  sterowania    odłącznikami   sieci   trakcyjnych   i   kabli   powrotnych na nieruchomościach stanowiących działki nr ewid.: 99/8, 258, 552, obręb Lipowa, gmina Śliwice, w ramach zadania: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci telekomunikacyjnej z istniejącej stacji GPZ Czersk do planowanej podstacji trakcyjnej PT Lipowa Tucholska
”.

 

 

 

Dotyczy sprawy:

WIR.II.746.1.60.2020.JB

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa