Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 28 maja 2021 r., znak: ZDP.450.29.2021.RK

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.382.2021.2.PD;

- Starostę Wąbrzeskiego z dnia 1 czerwca 2021 r., znak: AB.670.21.2021.JR;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur do gazu
PE de 90 mm i 63 mm, położonej na działkach nr ewid. 187/9 i 187/10, obręb ewid. 0004 Książki, gmina Książki”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa