Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 18 maja 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.28.5.21.2021.TZ;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie z dnia 14 maja 2021 r., znak: ZDP.11.5444.68.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 27 maja 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.336.2021.2.IN;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/TZ/2021 z dnia 19 maja 2021 r., znak: ZKPPT.7637.125.2021;

- Starostę Mogileńskiego z dnia 25 maja 2021 r., znak: GB.6730.4.2021;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Mogilno, Stawiska, Chabsko, gmina Mogilno na działce nr ewid. 1263/30, obręb 0001 Mogilno, gmina Mogilno Miasto”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa