Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) dokonuje wpisu w rejestrze Klubów Integracji Społecznej na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 cyt. ustawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) Klub Integracji Społecznej jest zobowiązany:

- Informować Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

Rejestr Klubów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego znajduje się w: Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15 - 21,  87-100 Toruń. (pokój 118)
tel. 056 611 5152

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Klubów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane na temat Klubów Integracji Społecznej znajdują się w rejestrze Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego:

DOCXRejestr Klubów Integracji Społecznej stan na dzień 23.04.2024 r. (33,62KB)