Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2021 r., znak: WST.612.1.244.2021.KMR;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.381.2021.2.KS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/TZ/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.148.2021;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 1 czerwca 2021 r., znak: WB.673.41.2021;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa przyłącza energetycznego (zalicznikowe), instalacji odbiorczej podmiotu przyłączanego (wewnętrznej linii zasilającej) służącej do obsługi obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10698_L201_ Pradocin_001_B(ORx201-003910-XXX-01) dla modernizacji linii kolejowej nr 201,
km 3,910, położonej na działce nr ewid. 46/1, obręb 0009 Leszyce, w miejscowości Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa