Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 czerwiec 2021 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 czerwiec 2021 r.

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. i art. 11 d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową,

zawiadamiam

 

o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: WIR.V.7820.20.2020.AW, zawieszającego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części; Część 2 – Kontynuacja projektu
i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła ”Dworzysko” (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości 22,4 km.” (dotyczy węzła Gruczno) z uwagi
na konieczność uzyskania na wnioskowany obszar nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strony postępowania mogą się zapoznać z jego treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 112, XI piętro, tel. 52 349-74-19, email: awaszak@bydgoszcz.uw.gov.pl), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW
w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania wnioskodawca nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania zostanie uznane za wycofane.

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa