Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) otrzymał uprawnienie nadawania statusu Centrom Integracji Społecznej.

W związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Centrów Integracji Społecznej. Wszystkie CIS naszego województwa znajdują się w Rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 5 cyt. ustawy.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w: Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15 – 21,
87-100 Toruń. (pokój 116)
tel. 56 6115124

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Centrów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane na temat Centrów Integracji Społecznej  znajdują się w rejestrze Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Stan na dzień – 25.02.2021 r.

 

Lp.

Nazwa i adres

Centrum Integracji Społecznej

Numer telefonu

Instytucja tworząca

Czasokres obowiązywania statusu CIS

Pozycja w rejestrze

Rodzaj
Działalności

1

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43

85-871 Bydgoszcz

52 3486174

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Samorządowy Zakład Budżetowy

od 28.11.2020 r.

do 29.11.2025 r.

7

Warsztaty motywacyjne i aktywizujące, trening umiejętności interpersonalnych, podstawy technik informatycznych, psychoedukacja, zajęcia kreatywności, edukacja prozdrowotna, etyka, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening gospodarowania własnymi środkami, indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne. Szkolenia zawodowe, podwyższanie kwalifikacji, przekwalifikowanie itp.

3

Centrum Integracji Społecznej CISTOR

ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń

56 6549279

56 6546961

Stowarzyszenie

  Partnerstwo     

     Społeczne  CISTOR 

 w Toruniu

 od 30.04.2020 r.

 do 30.04.2025 r.

12


Warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening gospodarowania własnymi środkami, nauka obsługi komputera, warsztaty wizażu, nauka przedsiębiorczości, kursy językowe, profilaktyka uzależnień, indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowych, itp.

 

4

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie

Łojewo 21,

88 – 100 Inowrocław

52 3537317

600 728 577

Wójt Gminy

Inowrocław

  od 01.01.2018 r.

  do 31.12.2022 r.

15

Warsztaty gastronomiczno-cateringowe, budowlano-remontowe, ogrodniczo-porządkowe, poligraficzne, trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, kurs komputerowy, itp.