Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2021 r., znak: WST.612.1.213.2021.KMR;

- Wójta Gminy Śliwice z dnia 21 maja 2021 r., znak: RG.7211.55.2021;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/TZ/2021 z dnia 19 maja 2021 r., znak: ZKPPT.7637.126.2021;

- Starostę Tucholskiego z dnia 17 maja 2021 r., znak: BD.674.P.ŚL.10.2021.MŚ;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej ORx215-036417-XXX-01/GSM-R 10860­_L215_Sliwice_02 dla modernizacji linii kolejowej
nr 215, na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS,
na działce nr ewid. 85/18, obręb 0015 Śliwice, położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa